Under vårsemesteret har rekordmange studenter ved NTNU vært mistenkt for juks, og stadig flere saker dukker opp i forbindelse med årets høstsemester. Mens debatten kokte som mest ble plutselig et punkt fjernet fra NTNUs egne eksamensråd på nett.

På nettsiden ntnu.no/karriere/eksamenstips, en side med generelle tips knyttet til eksamensgjennomføring, kommer lærestedet med en rekke råd. Det er tips om hvordan du bør planlegge eksamensperioden, hvordan du bør jobbe, og hva som er lurt å gjøre de siste dagene før eksamen.

Det er også viet et eget avsnitt som omhandler selve eksamensdagen. Her er det i dag listet opp fem ulike punkter:

foto

Trd.bys egne undersøkelser viser derimot at det senest fram til 22. november var oppført et sjette punkt på denne lista:

foto

Den aktuelle setningen, som ifølge NTNU har vært der siden mai 2020, var fortsatt oppført på NTNUs nettsider seinest søndag 22. november i år. Fredag 28. november var setningen borte.

Dermed er informasjonen fjernet en eller annen gang i løpet av forrige uke.

NTNU: - Det var en feil

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, har fått spørsmål om det aktuelle punktet som altså er forsvunnet fra nettsiden. Hun svarer følgende via e-post:

- Kan du bekrefte at denne endringen er gjort, og i så fall: Hvorfor er denne endringen gjort nå?

- Det stemmer at denne teksten sto på våre nettsider og at den nå er tatt bort. Det var en feil at dette punktet sto oppført, og teksten ble fjernet så snart vi ble gjort oppmerksom på den, skriver Reitan.

foto
Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU. Foto: Christine Schefte

- Hvor lenge har det aktuelle punktet om å snakke med en studievenn vært oppført på deres nettsider, før det ble fjernet?

- Det er ikke mulig å gi noen eksakt dato for når punktet ble lagt til nettsidene, men jeg kan bekrefte at det aktuelle punktet ble lagt til nettsiden i løpet av mai. Det ble fjernet fra nettsidene 22. november, da vi ble gjort oppmerksomme på feilen.

- Kan punktet få noen følger for dem som nå er mistenkt for fusk?

- Det får ingen følger for studieadministrasjonens behandling av sakene. Ellers gjør vi oppmerksom på at det er klagenemnda ved NTNU som avgjør saker om mistanke om fusk, svarer Reitan.

Opptil 30 pågående saker inne hos advokat

Det var i samtale med advokat Snorre A. Kristiansen ved Advokatfirmaet Nidaros DA at Trd.by for første gang fikk høre om endringen på NTNUs nettsider.

Siden 2018 har advokatfirmaet drevet portalen Studentadvokaten - en tjeneste som skal gjøre det enklere for studenter å få råd fra advokater. De bistår studenter i opptil 30 pågående saker om mistanke om fusk ved NTNU akkurat nå. Det var en av disse studentene som gjorde advokat Kristiansen oppmerksom på endringene på NTNUs nettside.

- Som alltid er det et stort spenn i hvordan studentene er mistenkt for å fuske. Det særegne i år, er at det er langt flere enn vanlig som er mistenkt for ulovlig samarbeid under eksamen, påpeker Kristiansen.

foto
Advokat Snorre A. Kristiansen representerer mange studenter som er mistenkt for fusk. Foto: Advokatfirmaet Nidaros DA

Advokaten er kritisk til hvordan mange læresteder i landet har håndtert eksamensgjennomføringen i år, inkludert NTNU. Og da trekker han frem både hva som har skjedd før eksamen, under eksamen og i etterkant der studenter er mistenkt for juks.

- Korona har ingenting med dette å gjøre, hjemmeeksamen er ikke noe nytt. Det handler om hvordan lærestedene har lagt til rette - eller ikke - for en trygg gjennomføring. Det er vel ingen som ærlig talt tror at vi har å gjøre med et kull som fusker mer enn andre.

- Hvilke tanker gjør du deg rundt endringen på NTNUs nettsider om eksamen?

- Jeg tror ikke at det er gjort for å skjule noe, men det er besynderlig. Utsagnet bygger ned terskelen for å ha dialog med andre under eksamen. Lærestedet oppfordrer nærmest studentene til å sette seg i en situasjon som er i strid med eksamensreglementet.

- Ingen har påberopt denne nettsiden

Da prorektor Marit Reitan blir forelagt påstandene fra Advokat Kristiansen, svarer hun følgende i en e-post til Trd.by:

- Det er ingen av juksesakene som bare dreier seg om at noen har snakket med hverandre. I de sakene vi har er det avdekket likheter i besvarelsene, dvs. at studentene har levert så like svar at vi mistenker at de har samarbeidet eller kopiert hverandres svar, og dermed at arbeidet ikke er et selvstendig, individuelt arbeid. Det er heller ingen av studentene som har påberopt denne nettsiden. Vi har mange studenter som har innrømmet juks, og som også har gitt uttrykk for at de er klar over at det de har gjort er galt.

- Uansett er det uheldig at en slik tekst har stått på NTNUs nettside. Vi har nå skjerpet våre rutiner slik at en tilsvarende feil ikke skal skje igjen.

foto
Mange av sakene der studenter er mistenkt for juks, er fortsatt ikke avklart. Foto: Håvard Jensen

Rekordmange mistenkt for juks

Totalt var hele 140 NTNU-studenter mistenkt for fusk på eksamen sist vår. Det er rekordmange. De fleste av disse sakene er ennå ikke ferdig behandlet.

– Man behøver ikke være Sherlock Holmes for å se at det var mye juks forrige semester, uttalte en NTNU-professor i forbindelse med resultatene fra en eksamen i matematikk ved NTNU, våren 2020.

Det kunne virke som om det hadde oppstått et matematisk mirakel - hver eneste student hadde bestått. Instituttleder kjenner ikke til at det har skjedd før, skrev Aftenposten.

I tillegg har 60 NTNU-studenter vært mistenkt for å ha jukset på en eksamen i programmering. Bare toppen av isfjellet - langt flere jukset, sier en av studentene.