– Jeg og flere av medstudentene mine har hatt mye tid til å studere og forberede oss til eksamen, men synes opplegget fra skolen har vært dårlig, og at vi har fått lite oppfølging i de ulike kursene. Når vi har sendt inn klager på dette har vi ikke blitt tatt seriøst i det hele tatt, og kun fått henvisning til det som allerede ligger på It’s Learning, skriver en av BI-studentene, som ikke ønsker å stå fram med navn, i en melding til Trd.by.

For mange studenter, som de som studerer ved BI, er utdanningen kostbar. Tar du for eksempel en bachelorgrad i finans, må du betale 69 000 kroner i året.

Nå vil flere BI-studenter, også her i Trondheim, få refundert semesteravgiften. Det var NRK som omtalte underskriftskampanjen først.

Opprop om å få pengene tilbake

I underskriftskampanjen, som mandag ettermiddag har over 300 signaturer, krever studentene «å få refundert semesteravgiftene ettersom undervisningen er mindre krevende og tar mindre ressurser».

foto
Her er den aktuelle underskriftskampanjen. Foto: Skjermpdump/Facebook

De fleste som har signert har gjort det anonymt, men blant dem som har signert med fullt navn er minst tolv fra Trondheim. Trd.by har vært i kontakt med flere av trondheimsstudentene som har signert oppropet.

– Hvordan har det vært å være student de siste månedene?

– Vi har hatt svært få forelesninger i mange fag. Vi har hatt ett kurs som jeg føler har opprettholdt standarden fra de fysiske forelesningene. Der var det daglig oppfølging, med forelesning i alle de resterende kapitlene. Dette har vi ikke hatt i noen av de andre kursene. Der har kun Powerpoint og andre typer ark blitt lagt ut, med noen digitale forelesninger innimellom, skriver en av trondheimsstudentene, og legger til:

– Jeg og mine medstudenter synes dette er skuffende, da BI er kjent for å ha både gode forelesninger og svært flinke forelesere. I tillegg forventer vi å få den samme oppfølgingen digitalt som da vi hadde fysisk undervisning, spesielt når vi betaler så høy studieavgift for å studere på akkurat BI.

– Gir ikke rett til refusjon

Til Trd.by gir Marius Eriksen, divisjonsdirektør for heltidsstudier, følgende kommentar på kritikken fra studentene:

– Det er naturligvis veldig synd at enkelte studenter ikke er fornøyd med oppfølgingen de har fått i enkelte kurs i den svært krevende perioden vi alle har vært gjennom de siste månedene. Samtidig er det viktig å huske på at dette er en ekstraordinær situasjon, der vi som alle andre utdanningsinstitusjoner har fått testet vår evne til å kunne tilby et fullgodt digitalt undervisningsopplegg.

foto
Oppropet har signaturer fra flere studenter her ved BI i Trondheim. Foto: Morten Antonsen

Eriksen skriver videre at læringsmålene ligger fast, uavhengig av om undervisningen er digital eller fysisk, og at skolen har jobbet for å sikre et tilbud til studentene slik at studieprogresjonen har blitt opprettholdt.

– Det endrede opplæringstilbudet berettiger ikke til refusjon av kursavgift eller andre kostnader, men vi tar med oss tilbakemeldinger i den kontinuerlige evalueringen vi alltid gjør for å se på forbedringspotensial.

– Nå som samfunnet åpnes gradvis, vil det samme gjelde tilstedeværelse på campus og fysisk undervisning. BI forbereder seg nå på tiden fremover, og tilpasser oss de anbefalingene og retningslinjene som blir gitt av myndighetene underveis.

– Epidemien tok alle på senga

Leder for BISO (BI studentorganisasjon) campus Trondheim, Marius Clem, sier til Trd.by at de tar alle saker og tilbakemeldinger fra studentene på alvor. BISO skal være studentenes talerør opp til administrasjonen.

– Vi har forståelse for at epidemien tok alle på senga, og opplever at administrasjonen har tilstrebet å gi det beste tilbudet til studentene, situasjonen tatt i betraktning, sier Clem.

foto
Leder for BISO (BI studentorganisasjon) campus Trondheim, Marius Clem. Foto: Synne Mauseth

– Selv om det digitale tilbudet kan variere, har vi trua på at administrasjonen har gjort sitt beste. Men om studenter opplever feil og mangler, tar vi det på alvor og videreformidler det.

BIS-lederen vil ikke gå inn på enkelttilfeller han ikke har kjennskap til selv, men til tross for oppropet opplever han at studentene stort sett har vært fornøyde.

– Nå er det viktigst å få alle gjennom eksamen og løse situasjonen best mulig. Så får vi ta læring av hvordan det har gått – det er noe som heter å være stolt, men ikke fornøyd.