Helt siden 1960 har et nybygg vært ønsket av Studentersamfundet. Om alt går etter planen vil det stå ferdig i løpet av våren 2022, men før den tid er det en del forberedelser som står for tur.

Denne uka startet forberedende arbeid og tilrigging for rassikring av Nidelva.

– Selve fyllingsarbeidet skal etter planen starte i løpet av neste uke, sier byggeleder i Karl Knudsen AS, Fabian Egge.

Karl Knudsen AS har prosjekt- og byggeledelse for fyllinga, på vegne av tiltakshaver som er Studentersamfundet.

– Deilig å være i gang

Kvikkleire i grunnen har gjort det usikkert å bygge i området fra Studentersamfundet og oppover mot Gløshaugen. Behovet for fyllinga kommer av at Fengselstomta kan bli involvert hvis det starter en skredhendelse i Nidelva. Både NTNU og Trondheim kommune har bevilget 7,5 millioner kroner hver til å rassikre området.

– Det er veldig deilig at vi endelig er i gang, og at vi ser at jobben er påstarta. Selve Samfundet står ikke på kvikkleire, men dette er nødvendig med tanke på utbygginga, sier Samfundet-leder Frida Jerve.

foto
Denne uka startet forberedende arbeid og tilrigging for rassikring av Nidelva. Foto: Synne Mauseth

Målet med rassikringa er med andre ord å stabilisere Fengselstomta bak Samfundet. For å kunne bebygge tomta, er det nødvendig å sikre skråninga. Ei fylling langs elvebredden er et gjennomførbart tiltak, ifølge reguleringsplanen for området.

– Arbeidene i elva skal være ferdige 1. mai ifølge Fylkesmannens tillatelse. Fyllinga skal være ferdig i løpet av sommeren, sier Egge, og legger til at i Fylkesmannens tillatelse er det presisert at man bør unngå arbeid i elva fra 1. mai til 15. september for å redusere påvirkning på fisk mest mulig.

Budsjettkostnaden ligger på rundt 19,5 millioner kroner for rassikringa.

foto
Slik ser Agraff arkitektur AS for seg at det kan bli når det fylles ut 12 meter ekstra i elva på strekningen Elgeseter bru-Nidelven terrasse. Foto: Skisse

Trenger mer plass

Samfundet-lederen forteller videre at de har fått tegninger av nybygget. Disse skal ifølge henne være helt ferdige i løpet av våren.

– Studentmassen har utvidet seg betraktelig. Da Samfundet ble bygd i 1929, var det i underkant av 1000 studenter i byen. Nå er vi nærmere 40.000. Vi har prøvd å kompensere for flere studenter, men ser at vi trenger mer plass. Vi vil gi et bredere tilbud og ha flere frivillige, og det får vi til med et nybygg, sier Jerve.

I januar i fjor ble det bestemt at det nye bygget skal inneholde konsertsal og black box-teater. Det er fra før av tre konsertscener på Samfundet – Knaus, Klubben og i Storsalen. Planen er at Klubben skal legges ned når nybygget er på plass.

foto
Slik ser illustrasjonene av nybygget ut fra konkurranseutkastet utarbeidet av Eggen arkitekter. Den endelige skissen er fremdeles under arbeid. Foto: Skisse

– Tanken er at bygginga skal startet våren 2021 og at bygget skal stå ferdig våren 2022. Det kan være vi må bygge taktisk med tanke på UKA 2021. Nå er vi i siste del av skisseprosessen, og etter det skal vi se på veien videre, sier Jerve.

Eggen Arkitekter har tegna skissene av det planlagte bygget. Budsjettet for nybygget er på 150 millioner kroner. Samfundet har allerede fått 20 millioner kroner i bevilling fra Studentskipnaden i Trondheim og 15 millioner fra kommunen.