– For eksempel kan det å kline med mange på en kveld være ekstremt flaut på andre fester, men i russetiden er det sett på som mer normalt og noe av det som er tiltrekkende og gøy med feiringen.

Det sier Eivind Grip Fjær til kjonnsforskning.no. Han har skrevet en doktoravhandling om festmoral, og har blant annet sett på hvordan jenter og gutter snakker ulikt om seksuelle opplevelser de hadde i russetiden.

Der fant han forskjeller:

  • Jentene snakket gjerne om hva de ikke hadde gjort og fortalte om andre som var mer «ekstreme» enn dem selv. De distanserte seg fra de mest drøye handlingene, og så det som en fare å bli sett på som «løs» i ettertid - selv om de kunne være like delaktig i «hooke-kulturen» som guttene.

  • Guttene skapte ikke en slik hypotetisk person de sammenlignet seg med. Guttene kunne mer åpent dømme andres utagerende atferd, og de som hadde vært mer promiskuøse selv, kunne posisjonere seg som noen som hadde vært ungdommelige og ikke latt anledningen gå fra dem.

Fjær mener måten menn og kvinner snakker ulikt om seksuelle erfaringer på, er med på å opprettholde en seksuell dobbeltmoral der menn er friere i måten de omtaler dette på.

Doktorgraden er også omtalt hos Forskning.no.