Anine Klepp (22) er leder for studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger (UiS). Etter at hun overtok som leder i sommer, er økt studiestøtte en av sakene hun har jobbet hardt for. Nå opplyser hun at studentene får gjennomslag:

– Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF har inngått et budsjettforlik om opptrapping til 11 måneders studiestøtte.

Pass på tingene dine; det har vært en tyveribølge på NTNU.

Uklart hvor mye ennå

Studentene har fra før av rett til 10 måneders støtte, fra august til og med mai. Den nye planen innebærer opptrapping av studiestøtten med én uke i året fra 2017, fram til 2020.

– Dette har vi jobbet for i mange herrens år, både lokalt og nasjonalt. Jeg vil takke regjeringen og samarbeidspartiene - de fortjener litt ros, sier Klepp.

– Hvor mye mer penger tilsvarer dette for studentene?

– Det er ingen klare tall på dette ennå. Siste bit som gjenstår av studentkravet er nivået på studiestøtten, hvor vårt krav er å knytte det opp mot 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

– Er det riktig å anta at det vil bli en måned ekstra med støtte, altså omtrent 8000 kroner mer, slik støtten er per nå, med fullt lån og stipend?

– Det stemmer, ja, innen 2020. Men det er ingen konkrete tall. Dette er en opptrappingsplan som partiene har forpliktet seg til, så da vil vi fortsette å putte på trykk for å øke nivået på studiestøtten totalt, også.

Hva kan man gjøre på en time? NTNU-studenter samlet inn 85 000 kroner

Stor seier

– Hva betyr denne ekstra måneden for studentene?

– Den vil ha mye å si. Det er mange studenter som ikke er ferdige med studiene sine i juni, og som må jobbe ved siden av for å få det til å gå rundt.

– 11 måneder studiestøtte er en kjempestor seier for studentene!

Følg trd.by på Facebook