Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Flere unge sliter med søvnen og bruker sovemedisiner

Aktuelt
Flere studenter og unge voksne sier at de har søvnproblemer, og det har vært en dobling i sovemedisinbruken blant dem mellom 15 og 24 år.

Flere unge sliter med søvnen, viser nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).  Foto: Illustrasjonsfoto: Roald, Berit

Det er nye tall som er samlet inn i mars i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som viser at flere unge sliter med søvnen.

– Tallene fra SHoT viser at nær én av tre studenter opplevde søvnproblemer i 2021. Dette er et høyt tall, og vi er bekymret for økningen, sier seniorforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Han sier at det er uklart hvor stor innvirkning pandemien har hatt i 2021, men at økningen i søvnvansker blant studenter har vært jevn siden 2010.


Økt forbruk av sovemidler blant ungdom: Malin (19) fikk knapt tre timers søvn og måtte droppe ut av videregående

I aldersgruppa 15 til 19 år i Trøndelag har bruken av sovemidler mer enn doblet seg siden 2010, og dette gjelder flere steder i landet. Malin Halse (19) er en av dem som sliter med søvnproblemer.


Mer sovemedisin

Tall fra Reseptregisteret viser også at bruken av sovemidler er mer enn doblet blant ungdom mellom 15 og 19 år, mens det har vært nær en dobling blant unge voksne mellom 20 og 24 år.

Det er flest unge kvinner som rapporterer om søvnvansker, ifølge analyser av tall fra 2018. 34 prosent av unge kvinner møter kriteriene for insomni, mens for menn er andelen 22 prosent.


Bruken av sovemedisin har doblet seg blant unge

For ti år siden brukte 1,6 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 19 år reseptbelagte sovemedisiner. I fjor hadde tallet mer en doblet seg.


Øker risikoen for studieproblemer

For lite eller for dårlig søvn påvirker humøret, konsentrasjonsevnen og yteevnen, og det er dårlig for helsen. Søvnplager for unge er ofte knyttet til andre helseplager.

– Data fra SHoT-studien viser at studenter med mentale eller fysiske lidelser har betydelig økt forekomst av insomni og kort søvnlengde, sier Sivertsen.

Tidligere studier har også vist sammenheng mellom insomni, forsinket studieprogresjon og risikoen for å stryke til eksamen.