Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Bare halvparten av norske studenter føler seg godt forberedt på arbeidslivet

Aktuelt
Litt over halvparten av studentene i en spørreundersøkelse sier de føler at studiene forbereder dem godt på arbeidslivet.

Studentene som føler seg best forberedt på arbeidslivet, studerer innenfor lærerutdanning og pedagogikk.  Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De siste årene har økt arbeidslivsrelevans blitt et særlig viktig kvalitetsmål i høyere utdanning. I en artikkel fra SSB spør forfatterne hvor godt studentene føler at studiene forbereder dem på arbeidslivet. Resultatet viser at litt over halvparten av norske studenter i høy grad føler seg forberedt, mens litt under en firedel føler seg i noen grad forberedt.


Hos Jørgen ble strømmen kuttet opptil sju timer hver natt: – Vi blir oppgitte og frustrerte

Beboere på Moholt studentby er frustrerte over manglende varsling. Samskipnaden legger seg flat.


Sammenlignet med de andre nordiske landene, Finland, Island, Sverige og Danmark, er dette den laveste andelen. Til sammenligning svarer 65 prosent av svenske studenter at de opplever at studiene i høy grad forbereder dem på det nasjonale arbeidsmarkedet.

Studentene som føler seg aller best forberedt, studerer innenfor lærerutdanning og pedagogikk. De som føler seg dårligst forberedt, studerer i fagfeltene humaniora, språk og kunstfag, og samfunnsfag, journalistikk og informasjon. Kvinner føler seg dårligere forberedt enn menn.


Unge jobbtalenter:

Kenneth kom seg så vidt gjennom videregående. Som 23-åring ble han butikksjef

- Det spiller ingen rolle hvor ambisiøst høyt målet er så lenge motivasjonen er på plass for å lykkes. Det er jeg selv et godt eksempel på.


Praksis under studiene er en nøkkelfaktor. Studenter som har hatt praksis, føler i større grad at studiene forbereder dem på arbeidslivet, sammenlignet med studenter som ikke har hatt praksis.