Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Nå kan du få 900 kroner i bot for å parkere elsparkesykkelen på feil sted

Aktuelt
Regjeringen gir nå kommunene og politiet mulighet til å ilegge parkeringsgebyr, hvis man bryter skiltede parkeringsforbud for elsparkesykler.

Trondheim kommune liker å få frem at dette er en sykkelby, men syklene er iferd med å bli et problem for  gående. El-sparkesyklene parkeres gjerne midt på fortauet, som her ved Elgeseter bru.  Foto: Terje Svaan

I en pressemelding opplyser Samferdselsdepartementet at gebyret er på 900 kroner.

Politiet kan også ilegge forenklet forelegg ved overtredelser av skiltede innkjøringsforbud og bruksforbudssoner for små elektriske kjøretøy, som elsparkesykler. Forelegget er på 1.300 kroner.

– Det skal bli enda tydeligere hva som er lov og ikke lov i bruken av elektriske sparkesykler. Derfor vil det nå kunne komme soner hvor det ikke er lov til å parkere eller bruke elsparkesykler flere steder, og soner med bestemte fartsgrenser. Det er kommunene selv som innfører slike soner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).


Et av Trondheims utesteder er felt for diskriminering. De er ikke alene om å ha «ulovlige» aldersgrenser

- Jeg ble obs på dette først nå. Fra nå av må vi forholde oss til den nye regelen, sier restaurantsjef ved Tag, Mari Garberg Skjerve.


Videre har loven om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn også trådt i kraft. Det betyr at kommunene har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn.