Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Halvparten av studentene har følt på mer ensomhet

Aktuelt
Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

Bare 20 prosent av studentene sier at de har tilgang til et egnet sted å studere når campus stenger ned.   Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Mer enn 30 000 studenter har svart på den årlige undersøkelsen Studiebarometeret som undersøker opplevd studiekvalitet. Det store bildet er at studentene er omtrent like fornøyde, eller i høyden litt mindre fornøyde, med 2020 sammenlignet med 2019.

Rapportforfatterne er lett overrasket over at koronaåret 2020 ikke skiller seg mer fra 2019.

– En del av forklaringen på at endringene i mange tilfeller er forholdsvis små, kan være at studentene innledningsvis blir bedt om å svare på bakgrunn av opplevelsene sine hittil i studieprogrammet, heter det i rapporten.


NTNU-forskere avslører hvordan menn og kvinner bruker Tinder ulikt

En av hovedgrunnene til at kvinner bruker datingapper, er kanskje ikke særlig oppløftende, skal vi tro ny NTNU-studie.


Negativ effekt

Seks av ti studenter er fornøyde med det sosiale miljøet mellom studentene. 20 prosent er misfornøyde. I fjor var nesten sju av ti fornøyde og 15 prosent misfornøyde. Undersøkelsen bekrefter at koronaepidemien har hatt negativ effekt på det sosiale miljøet.

– Om lag halvparten av studentene oppgir at de har følt seg mer ensomme etter 12. mars. Et stort flertall på 77 prosent er enige i at de savner studiemiljøet de hadde før 12. mars, heter det i rapporten.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) håper at studielivet gradvis kan tas tilbake i løpet av våren.

– Det har vært et år preget av avstand, lite sosial kontakt og mye alenesitting. Jeg er bekymret for konsekvensene det har både på kort og lang sikt. Nettopp derfor har jeg vært opptatt av å stille krav til at høyskolene og universitetene må følge opp studentene bedre, samtidig som vi har gitt penger til å få rigget opp både sosiale og faglige tilbud. Jeg håper vi utover våren gradvis kan ta tilbake studielivet på campus, sier Asheim.


Hvor farlig er det å trene ute når det er så kaldt?

Det er ikke bare eliteutøvere som kan få problemer i sprengkulda.


Jobber like mye

Til tross for omfattende nedstengninger og massepermitteringer, jobbet studentene omtrent like mye i fjor som året før. Sju av ti opplyser at de ikke har mistet inntekt som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing. En av fem oppga at de mistet inntekt i fjor.

På spørsmål om koronatiltakene har fått følger for studieprogresjonen, svarer 6 prosent at de må utsette ett semester eller mer. For seks av ti får ikke koronatiltakene noen følger for studieprogresjonen.

– Det har vært et skikkelig kjipt år for mange studenter, så jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Derfor er jeg veldig glad for at flertallet av studentene tror de kommer til å gjennomføre utdanningen som planlagt, sier statsråden.


Så mye kan studentene få i regjeringens nye krisepakke

Regjeringen foreslår 1,1 milliarder kroner til tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene. Regjeringen vil også bevilge penger til ulike tiltak for ungdom og unge ledige og nyutdannede.


Egnet sted

Bare 20 prosent av studentene oppga at de har tilgang til egnet sted å studere når campus stenger ned. Fire av ti svarte «Ja, men ikke godt egnet», mens 42 prosent svarte nei.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det er viktig å ta studentenes bosituasjon inn i beslutningen om smitteverntiltak.

– Mange studenter bor i små kollektiv eller trange hybler, og har ikke de samme forutsetningene som andre til å jobbe hjemmefra. Lesesaler og biblioteker på studiestedet bør derfor prioriteres å holdes åpne, selv under strenge tiltak, sier NSO-leder Andreas Trohjell.