Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

På grunn av koronapandemien var det svært få personer til stede på Gløshaugen ved immatrikuleringen nå i år.  Foto: Morten Antonsen

Studentene fikk en tøff koronavår

Aktuelt
Rapportene om hvordan det gikk med koronastudentene i vår, tikker inn. Blant fagskolestudentene svarer hver fjerde at det var vanskelig å fortsette utdanningen.

Så mange som tre av fire campusstudenter mener de fikk lavere læringsutbytte enn de ville fått i en normalsituasjon.

7000 av landets 17 000 fagstudenter i landet har svart på den nasjonale undersøkelsen som ble gjennomført i vår av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Til sammen har vi 67 fagskoler.

– Det er bekymringsfullt at så mange campusstudenter svarer at de ikke lærte det de skulle, sier direktør Kristin Vinje i NOKUT, som understreker at de fleste er fornøyd med hvordan krisen ble løst av fagskolen.

Hun legger til at hun er imponert over å se så mange fagskolestudenter som kom seg gjennom med tanke på den spesielle våren og at mange har familie og jobb ved siden av studiene.


Mer juks avdekket i høyere utdanning

På et halvt år er antallet som er tatt i juks på norske høyskoler og universiteter, økt med nesten 50 prosent.


Dårligere for nesten alle

Regjeringens strenge smittetiltak rammet nærmere 300 000 studenter da fagskoler, universiteter og høyskoler ble stengt den 12. mars. Studentene ble sendt hjem eller til hybler for å studere. Mange alene.

Rapporter så langt viser at digital undervisning alene gjør det vanskeligere å identifisere utfordringer blant studentene. På universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen holder studentene avstand.  Foto: Marit Hommedal / NTB

Blant studenter i høyere utdanning mener en stor andel at de hadde dårligere læringsutbytte som følge av korona.

I en undersøkelse gjort ved Universitetet i Agder svarte 91 prosent at de hadde et dårligere læringsutbytte.

– Denne undersøkelsen var i mai. Vi håper jo at vi nå har andre forutsetninger for å møte studentene på en bedre måte om vi skulle måtte stenge ned igjen, sier Inger Marie Dalehefte, førsteamanuensis og instituttleder for pedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA).


Hedda (23) fra Trondheim ut mot høgskole: - Diskriminering hører ikke hjemme uansett hva

Da Jens Fredrik Brenne, kjent fra «Homoterapi», ble ansatt som studentprest ved NLA Høgskolen, reagerte Hedda Brita Beata Widahl kraftig.


Nytt semester

Foreløpig er det ingen oversikt over hvor mange som faktisk hoppet av studiene, men forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener undersøkelsen om fagskolestudentene gir grunn til bekymring.

– Derfor er det ekstra viktig at fagskolene jobber med å følge opp studentene sine i høst, særlig hvis det kommer flere lokale smitteutbrudd som fører til mer digital undervisning, sa han da den ferske rapporten til Studiebarometeret for fagskolestudenter 2020 fra NOKUT ble presentert torsdag.

Det nye høstsemesteret er nå godt i gang på alle universitetene og høyskolene.

Anniken Valbekmo med antibac-flaska under årets fadderuke.  Foto: Christine Schefte

Under alle fadderukene ble det gjort forsøk på å gjøre starten så normal som mulig for de ferske studentene. Alle ble oppfordret til å holde god avstand. Likevel ble det spredt smitte blant studenter og ansatte. Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) var blant undervisningsinstitusjonene som raskt ble stengt igjen på slutten av august, og all fysisk undervisning og foredrag ble avlyst.

Savnet det sosiale

Samtidig publiserer Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo flere undersøkelser gjort av en gruppe forskere på seminaret «Koronagenerasjonen».


Derfor tror kommuneoverlegen at det ikke har vært studentutbrudd i Trondheim

- Studentene har tatt smittevernrutinene på alvor, sier fungerende kommuneoverlege, Elizabeth Kimbell.


Erfaringen så langt viser at digital undervisning alene gjør det vanskeligere å identifisere utfordringer blant studentene. Underviserne må være mer påkoblet og fange opp hva som rører seg blant studentene.

– Vi må legge til rette for at studentene får en god tilknytning til lærestedet som gjør at de føler seg tilhørige. Vi så i undersøkelsen at studenter særlig også savnet den sosiale og faglige utvekslingen med andre studenter. Derfor må vi tenke nye samarbeidsformer som ivaretar dette, sier Dalehefte.

Hun understreker at det er viktig at studentene gjør studiestedene oppmerksomme på problemer.