Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Det siste året har en av sju personer mellom 16 og 24 år i Norge brukt cannabis, og over en av fire i aldersgruppen har prøvd stoffet, ifølge SSB-tall.   Foto: Richard Vogel / AP

En av sju unge har brukt cannabis det siste året

Aktuelt
Det siste året har en av sju personer mellom 16 og 24 år brukt cannabis, og over en av fire i aldersgruppen har prøvd stoffet, ifølge SSB-tall.

I befolkningen for øvrig har 23 prosent prøvd cannabis, mens 5 prosent har brukt det de siste 12 månedene. I aldersgruppen 16–24 år har 14 prosent brukt cannabis det siste året, mens 26 prosent har prøvd det, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.


Økt narkotikabruk i Trondheim

Bruken av cannabis, kokain og ecstasy/MDMA har gått opp i Trondheim, viser en rapport. Ungdomsarbeidere melder om mer utbredt bruk blant stadig yngre grupper.


Blant personer mellom 25 og 44 år har 31 prosent prøvd cannabis, mens bare 5 prosent har brukt stoffet det siste året.

Cannabis, som er det vanligste ulovlige rusmiddelet i Norge, er mest utbredt blant menn. 19 prosent av unge menn har brukt stoffet det siste året, mens for kvinner mellom 16 og 24 år er andelen nede på 10 prosent.


Cannabis: Flere yngre brukere, sterkere dop og flere til behandling

Cannabisbrukere utgjør en økende andel av dem som starter behandling for rusproblemer i EU og Norge. Færre unge enn før forbinder cannabis med stor risiko.