Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Studie viser at mobbere og mobbeofre sover mindre enn andre elever.   Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Disse elevene sover mindre enn andre

Aktuelt
Både mobberne og mobbeofrene sover betydelig mindre enn andre elever, viser ny studie.

Forskning.no skriver at de også har mer psykiske vansker og gjør det dårligere på skolen. Forskere i Bergen har undersøkt hvordan det står til med ungdommer i videregående skole.

Resultatene viste ikke bare at søvnproblemer og psykiske vansker gjaldt mobbeofrene, men også mobberne.


Kun én mobber har blitt flyttet, to år etter innføring av ny «mobbelov»

Kun én elev har blitt pålagt å bytte skole etter innførselen av den såkalte mobbeloven i 2017, melder NRK.


Angst og adferdsvansker

Resultatene er hentet ut fra Ung Hordaland-undersøkelsen, og omfatter 10 200 elever mellom 16 og 19 år i fylket. Av disse var det 1,7 prosent av ungdommene som sa at de ble mobbet, og 1 prosent som rapporterte at de hadde mobbet andre.

Hvilke symptomer på psykiske vansker de hadde, var forskjellig. Ungdommene som mobbet hadde mer symptomer på angst og depresjon enn sine jevnaldrende, mens de som mobbet hadde mer adferdsvansker.

- De hadde typisk regelbrytende atferd, men mobberne hadde også mer depressive symptomer enn normalgruppen, men mindre enn mobbeofrene, sier professor Mari Hysing ved Universitetet i Bergen og RKBU Vest, NORCE Research, til forskning.no


Debatt:

Mathilde (26): - Jeg passer på å spise sunt og å trene. Men den psykiske helsa, det er noe helt annet

- Det er lettere å fokusere på grovt knekkebrød og sukkerstopp. For indre greier er så vanskelige.


Sov mindre

Både mobberne og mobbeofrene hadde dårligere karakterer enn alle ungdommer sett under ett, i tillegg til at sov betydelig mindre enn jevnaldrene - hele en time kortere på hverdager.

- Dette er bekymringsfullt lite, særlig siden vi ser at også unge generelt sover for lite. Vi vet også at lite søvn og psykiske vansker gjensidig påvirker hverandre, sier Hysing.

Ifølge henne kan lite søvn også forklare hvorfor elevene som er involvert i mobbing har svakere skoleresultater.

- Lite søvn svekker innlæring, ved at konsentrasjonen og hukommelsen blir dårligere, sier Hysing.


Sammenhengen mellom sosiale medier og depresjon er ikke så stor som du kanskje tror

En norsk studie viser at å bruke mer tid på sosiale medier påvirker ungdommer negativt - men sammenhengen med depresjon er svak.