Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Hver sjuende elev i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn tre uker, ifølge Utdanningsdirektoratet. I Trøndelag er elevene i snitt borte seks dager og seks timer.  Foto: Berit Roald Berit Roald / NTB scanpix

Hver sjuende elev i 10. klasse er borte fra skolen mer enn tre uker

Aktuelt
Nesten 9000 elever i 10. klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager, og hver sjuende elev på trinnet er borte fra skolen i mer enn tre uker.

Fraværsstatistikken fra Utdanningsdirektoratet viser også at 4 prosent, rundt 2400 elever, på 10. trinn er borte mer enn seks uker.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet undersøkt årsakene til fraværet. Blant annet er det liten forskjell mellom gutter og jenter, mens foresattes utdanningsbakgrunn og inntekt spiller en stor rolle. Elever av foresatte med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant elever med høyt skolefravær.

Også elever med rett til spesialpedagogisk hjelp er overrepresentert.


Utvalg vil utrede selvvalgt eksamen for elever

Regjeringens eksamensutvalg foreslår å fjerne dagens eksamensordning i skolen og utrede virkningene dersom elevene selv får velge hvilke fag de tar eksamen i.


Årsak: Ensomhet

Blant elever som er født i Norge av innvandrerforeldre, er fraværet litt lavere enn blant andre elever, mens elever som selv har innvandret, har litt høyere fravær enn andre elever.

Ensomhet oppgis dessuten som den viktigste årsaken til at elever slutter på skolen det første året på videregående.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser en stor forskjell mellom fylkene. En elev på 10. trinn i Finnmark er i snitt borte ni dager og åtte timer. Det er tre dager mer enn snittet for hele landet. I Trøndelag er elevene i snitt borte seks dager og seks timer.

I Sogn og Fjordane har elevene det laveste fraværet. Der har en elev i snitt fire dager og to timer fravær.


Trondheims unge jobbtalenter:

Kine (27) ble frarådet å velge studiespesialiserende, fordi de mente det ble vanskelig. Det ville hun motbevise

Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka har vi tatt en prat med Kine Hårstad.


Plikt til å følge opp

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil innføre en oppfølgingsplikt som skal sørge for at skoler fanger opp fravær så tidlig som mulig.

– Vi jobber nå med hvordan disse elevene kan følges bedre opp. Noen skoler har allerede gode rutiner for å følge opp fravær, men ikke alle har dette på plass. En oppfølgingsplikt vil sørge for at alle skoler skal fange opp fravær så tidlig som mulig, sier Sanner.