Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Odin Sørensen Tranås flyttet til England for å studere, men fant raskt ut at han ikke trivdes.   Foto: Privat

Odin (21) fra Trondheim avbrøt studiene sine. De nye reglene kunne gjort det dyrere

Aktuelt
Odin Sørensen Tranås fra Trondheim valgte å ikke fullføre en bachelorgrad for halvannet år siden. I dag kunne det ha blitt enda dyrere med tanke på Lånekassens nye regler.

Etter videregående flyttet 21-åringen til England for å ta en bachelorgrad i entreprenørskap og grønn økonomi. Dette gjennom Across the Pond som gir studentene full støtte fra Lånekassen.

- Jeg hadde veldig lyst til å flytte til utlandet og har alltid vært glad i England. Jeg følte at jeg behersket språket bra, og da ble det naturlig å flytte dit for å studere, sier Odin.


Unge kan få kutt i arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, men vil sette inn tiltak for å få dem raskere i jobb.


Sluttet på skolen

Studietiden i utlandet ble imidlertid ikke helt som trønderen hadde sett for seg. Campus lå langt unna der han bodde og forelesningene var heller ikke lagt opp slik han trodde.

- Det ble veldig tøft. Jeg hadde hjemlengsel og trivdes ikke. Studiene var heller ikke noe for meg eller slik jeg på forhånd hadde sett for meg, forklarer Odin.

Odin Sørensen Tranås studerer nå på BI, etter å ha sluttet på en bachelorutdanning i utlandet.  

Etter det første året i England, sluttet han på studiene. Odin forteller at det ikke var et lett valg å ta, til tross for at han ikke trivdes.

- Jeg hadde rukket å bli godt kjent med folk, så det var trist å skulle forlate dem. I tillegg var jeg bekymret for det økonomiske aspektet rundt det hele, sier 21-åringen.

Må ha gode levekår

Odin er imidlertid ikke alene om å slutte på en utdanning. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 56 prosent av at de 40 118 studentene som begynte et utdanningsløp i 2000, fullførte en grad innen åtte år. Av 48 153 studenter som startet på en grad 2010, fullførte 65,7 prosent innen åtte år.


Kan bli 440 flere studieplasser for medisinstudenter i Norge

Norge bør få 440 flere studieplasser for medisinstudenter innen 2027, anbefaler Grimstadutvalget. I dag tar nesten halvparten utdanningen i utlandet.


Avdelingssjef for studenttjenester ved NTNU, Jenny Bremer, forteller at frafall hovedsaklig skjer i løpet av første studieår. Hun viser til Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som peker på betydningen av et godt tilpasset førsteår for studentene. For at studentene skal lykkes med studiene, må de trives, ha gode levekår og et godt og inkluderende læringsmiljø.

- Har NTNU noen tiltak for å forhindre frafall?

- Prorektor for utdanning har satt ned en arbeidsgruppe som ser på mulighetene for et mer systematisk mottak av nye studenter. Det vil si at det foregår veldig mye bra i dag, men det er noe ulikt fra fagmiljø til fagmiljø. Målet er at alle nye studenter skal føle seg godt mottatt ved NTNU, skriver Bremer i en e-post til Trd.by.

Flere årsaker

Hun peker også på at NTNU er opptatt av at alle studenter skal ha studieveiledere tilgjengelig, og at det skal være lav terskel for å kontakte studieveileder.

- De kan også søke hjelp hos SiT eller hos NTNUs tilretteleggingstjeneste eller karrieretjeneste. Vi forsøker å legge opp til at studentene får nødvendig råd og hjelp, og at dette tilbudet er kommunisert tydelig.


Trondheims unge jobbtalenter:

Vegard (25) sluttet i jobben og satset alt for å starte for seg selv i Trondheim

Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka har vi tatt en prat med Vegard Nikolaisen.


Årsakene til at studentene velger å slutte kan være mange, og Bremer peker også på at det er forskjell på ønsket og uønsket frafall. Personlige årsaker som for eksempel helseproblemer og manglende motivasjon, trivsel og tilhørighet kan være noen av grunnene til at studentene slutter.

Det kan også være at studiet ikke står til forventningene eller at studenten ønsker å starte på en annen utdanning.

Nye regler

Mistrives du på utdanningen din og vurderer å droppe ut, kan det imidlertid være lurt å tenke seg om to ganger nå.

Fra og med undervisningsåret 2019–2020 ble reglene for omgjøring av lån til stipend for studenter i høyere utdanning endret. Du som går på høgskole eller universitet må nå fullføre en grad for å få full omgjøring fra studielån til stipend.

Tallene viser høyeste oppnådde grad etter åtte år for nye studenter.   Foto: Skjermdump SSB

Full omgjøring vil si at 40 prosent av lånet blir omgjort til stipend – 25 prosent vil kunne bli omgjort årlig etter bestått eksamen, mens ytterligere 15 prosent vil kunne bli gjort om etter fullført grad.

Studenter som ikke tar en grad, vil få like mye utbetalt i basisstøtte som de som fullfører grad, men de vil ikke kunne få omgjort like mye av lånet til stipend.


Trondheims unge jobbtalenter:

Daniel (25) fra Trondheim flytter til utlandet for ny lederjobb: - Det er et stort steg

Trd.by er alltid på jakt etter unge, lovende jobbtalenter. Denne uka har vi tatt en prat med Daniel Jacob Schjetne.


Større motivasjon

- Et eksempel er hvis en student begynner på en bachelorgrad og består alle emnene det første året (60 studiepoeng), men bestemmer seg så for å slutte etter det første året. Da får studenten bare omgjort 25 prosent av lånet for dette året, men ville tidligere i den samme situasjonen fått 40 prosent av lånet gjort om til stipend.

- Men dersom studenten for eksempel senere fullfører en ny gradsutdanning og de 60 studiepoengene hun tok det første året blir godkjent som en del av graden, vil hun likevel kunne få full omgjøring, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hanne Bjertnes, i en e-post til Trd.by.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, Hanne Bjertnes.   Foto: Kim Ramberghaug/Lånekassen

I tillegg til de vanlige bachelor- og mastergradene, er det noen utdanninger som gir gradsomgjøring selv om de ikke leder fram til en grad; praktisk-pedagogisk utdanning, helsesykepleier, jordmor og anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie.

De nye reglene, gjeldende fra undervisningsåret 2019-2020, er ifølge Bjertnes innført fordi regjeringen ønsker å gi studenter et sterkere insentiv til å fullføre gradsutdanning. Hun forteller også at lånekassen ikke har fått så mange kundehenvendelser på dette ennå.


Slik blir fastrenten i Lånekassen fra september

Fastrenten i Lånekassen går noe ned fra 1. september. Treårsrenten er uendret, mens fem- og tiårsrenten blir lavere.


Trives i dag

I dag studerer Odin på BI i Trondheim. Han går andreåret på bachelorgraden økonomi og administrasjon, og stortrives med det.

- Jeg var nesten litt miljøskadet etter et tøft år i England, og var bekymret for hvordan det kom til å bli her. Heldigvis har jeg blitt tatt godt vare på, sier 21-åringen, som har engasjert seg i BIS (BI Studentsamfunn).

Odin er fagansvarlig. Her sammen med resten av styret i BIS.   Foto: Synne Mauseth

Han er glad for at de nye reglene om lån og stipend ikke hadde kommet da han valgte å slutte på utdanningen i England.

- Det er selvfølgelig positivt med tanke på at det kan være en motivasjonsfaktor. Det er noe som kan få deg gjennom studiene. Samtidig er det veldig kjipt dersom man ikke trives på studiene eller føler at utdanningen ikke er rett. Det er en «både og»-følelse.