Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Blir bussen veldig forsinka, sånn at du må ty til egen bil eller taxi? Da kan du få utgiftene refundert.  Foto: torsten hanssen

Er bussen forsinka? Så mye penger kan du ha krav på

Aktuelt
- Er bussen mer enn 20 minutter forsinket og det ikke kommer en ny buss på lenge, kan du praie en taxi, sier Forbrukerrådet.

- Det er en dårlig start når bussen ikke kommer. Reisegarantien for buss har vært landsdekkende siden 2012 og gjør at du kan få dekket utgifter til blant annet drosje hvis bussen ikke kommer eller blir innstilt, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Han forklarer at svært få tar kontakt med Forbrukerrådet med saker om buss, og at de kun har fått 49 spørsmål hittil i år. Da har de fleste handlet om billettprisen.

- Transportklagenemnda, hvor uløste klager mellom busselskapet og passasjeren kan havne, hadde 377 saker i 2018. Siden tid er penger, er folks klagevilje ofte knyttet til summene det gjelder. Bussbilletter og forsinkede avganger har begrenset økonomisk verdi, noe som reduserer klageviljen deretter.


Hadde kjøpt billett - fikk bot fordi hun ikke hadde nett

- Den som bruker appen må sørge for internettilgang ved kjøp og kontroll, sier AtB.


Dette må til for å få dekt utgiftene dine

Ender du derimot opp med å måtte ta taxi siden bussen ikke kommer i tide, kan det bli mer kostbart. Da kan du ha krav på å få refundert utleggene dine.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.  Foto: Forbrukerrådet / Halvor Pritzlaff Njerve

Slik er reglene, forklarer Iversen: Lykkes ikke trafikkselskapene i å sette opp alternativ transport, kan du få refundert dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

• 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner

• 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner

• 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1000 kroner

- Er bussen mer enn 20 minutter forsinket og det ikke kommer en ny buss på lenge kan du praie en taxi. Spar på kvitteringen og send en klage til busselskapet. Får du ikke dekket regningen opp til 500 kroner kan du klage videre til transportklagenemnda for kollektivreise.

Reisegarantien gjelder for alle medlemmene i Kollektivforeningen, noe også AtB er medlem av. I sin garanti forplikter AtB seg altså til de samme reglene. Her presiseres det også at garantien ikke gjelder om årsaken ligger utenfor AtBs eller transportørens kontroll.

Kommunikasjonsrådgiver Tormod Ellingsen i AtB skriver i en e-post til Trd.by at de fleste reiser i Trondheimsområdet har hyppige avganger, og det er derfor relativt sett sjeldnere at vilkårene i reisegarantien inntreffer her, enn i regionstilbudet.

Han opplyser at AtB fikk inn 361 reisegaranti-saker i 2018, og at det per 10. september har kommet inn 427 saker i år. I fjor ble rundt 80 prosent av de innkomne sakene innfridd.


Debatt:

Leon (21): - Hvorfor har vi ikke buss for en tier under festivalsommeren?

- Det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse for alle oss som elsker å arbeide frivillig eller delta på festival, skriver Leon Bafondoko.


Om du ikke er fornøyd?

I 2016 fikk Transportklagenemnda utvidet sitt mandat til å behandle klager også fra busspassasjerer. Om du ikke er fornøyd med svaret du har fått eller ikke kommer til enighet med busselskapet, som for eksempel AtB her i Trondheim, er det som seniorrådgiveren i Forbrukerrådet sier, dit du må klage.

I Transportnemndas årsberetning for 2018 går det fram at Kollektivnemnda, som tar for seg klager som gjelder tog og kollektivtrafikk, registrerte 377 klager fra hele landet. Dette var en økning på rundt 30 prosent fra året før.

150 av klagene som ble behandlet av nemnda gjaldt billettgebyr for manglende eller ugyldig billett. 18 av klagene gjaldt forsinkelser.

- Det er vanskelig for oss å uttale oss om årsaken til at det kom inn få saker om klage på buss i 2018. Erfaringsmessig vet vi at det tar noe tid før relativt nye nemnder blir kjent hos forbrukerne. Vi har hatt en økning på antall saker i Kollektivnemnda så langt i år, sammenlignet med i fjor, så vi antar at kjennskapen til nemnda har blitt større blant forbrukere, skriver Cecilie Asak Oftedahl, daglig leder i Norsk Reiselivsforum, i en e-post til Trd.by. Det er de som har ansvar for sekretariatet ved Transportklagenemnda.

Hun opplyser at de fikk inn 36 saker fra Trondheim vedrørende AtB i 2018, der 34 av dem omhandlet gebyr for manglende eller ufullstendig billett.

De to siste klagene var vedrørende krav om refusjon. I den ene saken krevde klager refusjon av 50 prosent av billettkostnad fordi klager måtte stå under hele bussturen. I den andre klagen ba vedkommende om refusjon av taxi, da føreren av bussen kjørte feil rute og ga klager instrukser om å gå av bussen.

Av disse sakene var det elleve som fikk medhold i klagen sin.


Én av fem fikk bedre eksamenskarakter etter klaging

Én av fem som klaget på eksamenskarakteren sin i grunnskolen eller på videregående, gikk opp en eller flere karakterer, ifølge Aftenposten.