Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Blir bussen veldig forsinka, sånn at du må ty til egen bil eller taxi? Da kan du få utgiftene refundert.  Foto: torsten hanssen

Er bussen forsinka? Så mye penger kan du ha krav på

Aktuelt
- Er bussen mer enn 20 minutter forsinket og det ikke kommer en ny buss på lenge, kan du praie en taxi, sier Forbrukerrådet.

- Det er en dårlig start når bussen ikke kommer. Reisegarantien for buss har vært landsdekkende siden 2012 og gjør at du kan få dekket utgifter til blant annet drosje hvis bussen ikke kommer eller blir innstilt, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Han forklarer at svært få tar kontakt med Forbrukerrådet med saker om buss, og at de kun har fått 73 spørsmål hittil i år. Da har de fleste handlet om billettprisen.

- Transportklagenemnda, hvor uløste klager mellom busselskapet og passasjeren kan havne, mottok 517 klager på kollektivtransport i 2019. Siden tid er penger, er folks klagevilje ofte knyttet til summene det gjelder. Bussbilletter og forsinkede avganger har begrenset økonomisk verdi, noe som reduserer klageviljen deretter.Dette må til for å få dekt utgiftene dine

Ender du derimot opp med å måtte ta taxi siden bussen ikke kommer i tide, kan det bli mer kostbart. Da kan du ha krav på å få refundert utleggene dine.

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.  Foto: Forbrukerrådet / Halvor Pritzlaff Njerve

Slik er reglene, forklarer Iversen: Lykkes ikke trafikkselskapene i å sette opp alternativ transport, kan du få refundert dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport – dersom du blir mer enn:

• 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner

• 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner

• 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1000 kroner

- Er bussen mer enn 20 minutter forsinket og det ikke kommer en ny buss på lenge kan du praie en taxi. Spar på kvitteringen og send en klage til busselskapet. Får du ikke dekket regningen opp til 500 kroner kan du klage videre til transportklagenemnda for kollektivreise.

Reisegarantien gjelder for alle medlemmene i Kollektivforeningen, noe også AtB er medlem av. I sin garanti forplikter AtB seg altså til de samme reglene. Her presiseres det også at garantien ikke gjelder om årsaken ligger utenfor AtBs eller transportørens kontroll.

Kommunikasjonsrådgiver Tormod Ellingsen i AtB skriver i en e-post til Trd.by at de fleste reiser i Trondheimsområdet har hyppige avganger, og det er derfor relativt sett sjeldnere at vilkårene i reisegarantien inntreffer her, enn i regionstilbudet.

Han opplyser at AtB per 20. august 2020 har fått inn 324 reisegarantisaker, der 249 har fått mehold i saken sin så langt. Dette er en nedgang sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.Om du ikke er fornøyd?

I 2016 fikk Transportklagenemnda utvidet sitt mandat til å behandle klager også fra busspassasjerer. Om du ikke er fornøyd med svaret du har fått eller ikke kommer til enighet med busselskapet, som for eksempel AtB her i Trondheim, er det som seniorrådgiveren i Forbrukerrådet sier, dit du må klage.

I Transportnemndas årsberetning for 2019 går det fram at Kollektivnemnda, som tar for seg klager som gjelder tog og kollektivtrafikk, registrerte 517 kollektivklager, mot 377 i 2018. Det er en økning på 137 saker.

Den viktigste klageårsaken blant de 204 klagene som ble behandlet av sekreteriatet, er billettgebyr for manglende eller ugyldig billett, med 153 saker. 17 av klagene gjaldt forsinkelser.


Åtte folk du garantert har møtt på bussen

Du møter mange forskjellige folk på bussen, på godt og vondt. Noen gjør dagene dine bedre, andre gjør dagene dine verre. De fleste er fullstendig irrelevante for dagene dine, de bare er der. Disse 8 folka har du definitivt møtt om du noensinne har tatt bussen.


Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men er oppdatert med ferske tall.