Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Andelen unge mellom 16 og 25 år som verken har fullført videregående skole eller er i jobb, går ned.  Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

Færre unge uten jobb og utdanning

Aktuelt
Andelen unge mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole, går ned. I 2018 var andelen 14,4 prosent, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Siden 2014 har det vært en gradvis nedgang. Da var denne andelen 17, 1 prosent.

Om lag halvparten av de unge som i 2018 sto utenfor videregående opplæring, var heller ikke i jobb. Også denne andelen har gått ned.


Én av fem fikk bedre eksamenskarakter etter klaging

Én av fem som klaget på eksamenskarakteren sin i grunnskolen eller på videregående, gikk opp en eller flere karakterer, ifølge Aftenposten.


Forskjellen mellom fylkene er stor. Fylkesvis var det i 2018 flest unge uten videregående opplæring i Finnmark, med 21 prosent. Færrest var det i Sogn og Fjordane. Her var andelen 11 prosent.

Av dem som begynte på videregående i 2013, fullførte 75,3 prosent opplæringen fem år senere. Det er den høyeste andelen siden målingene begynte og en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Flest fullfører og består i Akershus og Sogn og Fjordane, færrest i Finnmark.


Utvalg vil utrede selvvalgt eksamen for elever

Regjeringens eksamensutvalg foreslår å fjerne dagens eksamensordning i skolen og utrede virkningene dersom elevene selv får velge hvilke fag de tar eksamen i.


Samtidig er Finnmark og Troms fylkene hvor det har vært størst økning i andelen unge som fullfører og består fra 2006- til 2013-kullet. I alle fylker har denne andelen økt.

Regjeringen vil styrke overgangen fra ungdomsskole til videregående skole og sette inn flere tiltak tidligere for å hjelpe elever som trenger ekstra støtte.

De skal lage en stortingsmelding om videregående opplæring med mål om at 90 prosent av dem som begynner på videregående skole skal fullføre og bestå innen 2030, ifølge kunnskapsdepartementet.


- Jeg har selv møtt studenter i dyp krise som sitter klare med pilleglasset

Studenter som har alvorlige psykiske plager er økende. Men hvorfor har så mange studenter det vondt?