Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Flere kvinner med diagnosen endometriose har fått avslag på søknader om stønad fra Nav fordi de ikke vil la seg operere, ifølge NRK.  Foto: Ole Martin Wold, illustrasjonsfoto

Nav endret vedtak om at kvinne måtte operere bort livmor for å få støtte

Aktuelt
En kvinne med diagnosen endometriose fikk avslag på stønad om uføretrygd fra Nav fordi hun ikke vil operere bort livmoren. Etter klage endret Nav vedtaket.

NRK skrev fredag om en kvinne som hadde fått avslag på sin søknad om uføretrygd ettersom hun ikke ville operere bort livmoren etter å ha fått diagnosen endometriose.

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre», het det i det opprinnelige vedtaket.

Hysterektomi betyr fjerning av livmor.

Medhold i klage

Etter at saken ble publisert, ble NRK gjort oppmerksom på at kvinnen deretter hadde fått medhold i sin klage på vedtaket etter at Nav på nytt vurderte fordelene og ulempene ved en slik operasjon.

Det skal likevel være flere kvinner som har fått samme beskjed og NRK har også skrevet om en kvinne som har fått beskjeden muntlig, men har ikke dokumentasjon for utsagnet.

– Det er faktisk kastrering! sier Elin Aase, en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriose-pasienter. Gruppen har over 1.800 medlemmer.


Fakta: Endometriose
  • Endometriose er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmora finnes utenfor livmora. For eksempel på innsiden av eggleder eller på eggstokker, bukhinne, tarmer eller urinblære.
  • Vevet reagerer på den hormonelle syklusen og blør ut i bukhulen der det dannes cyster.
  • Denne betennelsestilstanden kan forårsake sammenvoksinger og arrvev.
  • Det anslås at 176 millioner kvinner i verden har sykdommen.
  • Hvis du har så sterke menstruasjonssmerter/eggløsningssmerter at reseptfrie smertestillende som for eksempel Paracet ikke hjelper, bør du be om utredning.
  • Kilde: nih.no, Endometrioseforeningen og endometriosis.org

– Ikke et generelt krav

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav svarer at de ikke kjenner til enkeltsaker og ikke er fritatt taushetsplikten i enkeltsaker. Hun erkjenner likevel at Nav kan kreve medisinske vurderinger.

– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt, sier hun.

– Det er ikke et generelt krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken, understreker Monland

– Nav er ikke kjent med at fjerning av livmor er blitt stilt som et generelt krav, men vi vil likevel vurdere om det er behov for å presisere hvordan regelverket praktiseres, fortsetter hun.

– Ingen kur

Ifølge Endometrioseforeningen er fjerning av livmor ingen kur for endometriose.

– Det er mye feilkunnskap om endometriose. Vi vet for eksempel at adenomyose og endometriose blandes sammen. Førstnevnte sitter i livmorveggen og fjerning av livmor er dermed en kur. Det å fjerne livmor er derimot ikke en kur for endometriose, dette fordi endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren. Endometriose er en kronisk sykdom, og vil kunne komme tilbake selv om vevet fjernes kirurgisk, heter det i en pressemelding fra foreningen.

Foreningen mener også at regelverket til Nav «i aller høyeste grad» bør gjennomgås og nyanseres.

Rettelse: Etter at saken ble publisert, ble NRK gjort oppmerksom på at Nav hadde endret vedtaket etter at kvinnen hadde klaget på det opprinnelige vedtaket. Trd.by har derfor rettet med en ny versjon fra NTB.