Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Det er mulig å binde renten nå mellom 10. april og 17. april.  Foto: Adresseavisen

Slik blir Lånekasse-rentene

Aktuelt
Fastrentene holder seg enten uendret eller går noe ned. Likevel anbefaler Lånekassen alle å følge med på den generelle renteutviklingen.

Rentesatsene fra 1. mai vil være 2,462 prosent, 2,784 prosent og 3,241 prosent for henholdsvis tre, fem og ti år. Samtidig vil den flytende renten i Lånekassen være 2,168 prosent. Det opplyser Lånekassen i en pressemelding.


Frist mandag:

Her kommer du inn - uansett karaktersnitt

Hos disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor!


Nå kan du binde renten

Det er mulig å binde renten nå mellom 10. april og 17. april.

- Det er opp til hver enkelt om man ønsker å binde renten, basert på om man trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om man vil spekulere i om det lønner seg å beholde flytende rente. Å binde renten kan ses på som en forsikring, da det vil gi en forutsigbar økonomi de neste tre, fem eller ti årene, sier Lånekassens administrerende direktør, Nina Schanke Funnemark.

Hun sier videre at Lånekassen den siste tiden har observert en nedgang i interessen fra kunder som ønsker å binde renten, fra et allerede lavt nivå.

– Vi ser tendenser til at det er størst interesse for å binde renten når fastrentene er lave i forhold til den flytende, og gjerne når flytende rente ligger over fast. Dette så vi sist i februar 2015, da 16 000 kunder bandt renten.


Om å binde renten i Lånekassen

Kilde: Lånekasse

  • Ikke alle med flytende rente kan binde renten.
  • Kunder som har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renten.
  • Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
  • Kunder kan søke om fast rente på Dine Sider.

I dag har 645 000 av Lånekassens tilbakebetalere flytende rente på studielånet, mens 50 000 har fast rente, noe som tilsier at over 90 prosent av kundemassen har valgt flytende rente.


Nå kan du bli astrolog med støtte fra Statens lånekasse

Ønsker du å lære deg å lese stjernehimmelen og tolke horoskop? Det kan du snart gjøre med lån og stipend fra Lånekassen.


Anbefaler å følge med

Renten i Lånekassen er markedsstyrt, og fastsettes på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. I lys av at Norges Bank den 21. mars satte opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og at oppjusteringen har ført til at flere banker har økt rentene på sine boliglån, har Nina Schanke Funnemark, følgende å si om renteutviklingen i Lånekassen:

- Vi anbefaler alle våre kunder å følge med på den generelle renteutviklingen, da både markedsrenten og studielånsrenten følger utviklingen av styringsrenten satt av Norges Bank. Grunnet måten renten i Lånekassen fastsettes på, endrer studielånsrenten seg noe senere enn renten i bank, både ved opp- og nedgang.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Fastsettingen av fastrenter for 3, 5 eller 10 år er som nevnt basert på observasjoner av priser på boliglån med fast rente i henholdsvis 3, 5 eller 10 år. For fastrentene er observasjonsperioden på én måned, med én måneds opphold før virkedato. Fastrentene som er gjeldende fra mai er derfor basert på observasjoner fra mars.


Hallgeir Kvadsheim: - Slik unngår du luksusfellen som student

Vi har pratet med Hallgeir Kvadsheim som gir oss sine beste tips for å overleve økonomisk som student.