Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner foreslår tre endringer i opplæringsloven.   Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Mobbere på videregående kan bli tvangsflyttet

Aktuelt
Regjeringen vil at elever som mobber kan bli tvangsflyttet til en ny videregående skole. I tillegg foreslås det å nekte overgrepsdømte jobb på videregående.

Forslagene til endringer i opplæringsloven ble sendt til Stortinget onsdag.

De innebærer at elever kan flyttes mot elevenes eller foreldrenes ønske, noe som allerede er mulig i grunnskolen.

– Vi må sikre alle elever et trygt og godt skolemiljø. Pålagt skolebytte skal kun være en siste utvei i de aller mest alvorlige tilfellene, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).


Færre elever sier de blir mobbet

I fjor svarte 6,1 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra 2017.


For øvrig foreslås det et forbud mot å ansette personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige i videregående skoler og på folkehøgskoler. I dag er det et slikt forbud i grunnskolen.

– Ungdom i videregående skole skal kunne ha tillit og gode og trygge relasjoner til alle skolens ansatte. Forbud mot ansettelse vil gjelde dersom man er dømt for seksuelt overgrep mot mindreårige og dette er registrert på politiattesten. Vi mener hensynet til barn og unge i denne sammenhengen veier tyngre enn straffedømtes mulighet til å jobbe i skolen, sier kunnskapsministeren.

For øvrig foreslår regjeringen at det skal være plikt for kommunene å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke, sier Sanner.


Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.