Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Både kvinneandelen og andelen unge blant lavtlønte har vært relativt stabil siden 2006.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

SSB: Kvinner, innvandrere og unge har oftest lav lønn

Aktuelt
Unge, kvinner og innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav lønn. Andelen innvandrere med lav lønn øker, ifølge tall fra SSB.

30 prosent av lavtlønte er i tjueårene, mot 10 prosent av heltidsansatte ellers. Kvinner er i flertall, 57 prosent mot 40 prosent av andre heltidsansatte. 40 prosent av lavtlønte har kun utdanning på grunnskolenivå, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mens andelen av de lavtlønte som har lav utdanning har sunket det siste tiåret, har andelen innvandrere økt.

Ifølge Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, utgjorde innvandrere en firedel av de lavtlønte i 2016, mot en tidel i 2006. I samme periode har innvandrerandelen også økt blant andre heltidsansatte, fra 5 til 11 prosent.

Både kvinneandelen og andelen unge blant lavtlønte har vært relativt stabil siden 2006.


Har du fått første regning fra Lånekassen? Her er alt du trenger å vite

I disse dager skal rundt 53 000 betale sin første regning fra Lånekassen. For mange er dette første gang de skal begynne å betale ned på et lån, og det kan være mye å huske på.


Fysisk tungt arbeid

Hver femte lavtlønte jobber i helse- og sosialsektoren, mens til sammen to av fem jobber i virksomheter innen varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet eller personlig- og forretningsmessig tjenesteyting.

54 prosent av lavtlønte har minst én type fysisk belastning i jobben mot 39 prosent av andre heltidsansatte. Lavtlønte rapporter også i større grad enn andre å være fysisk utmattet etter arbeidet.


Utested-eier holder tilbake tips til ansatte på grunn av nye regler: - Det er en fryktelig umusikalsk lovendring

Nye skatteregler for tips har vakt «stor ståhei» i bransjen. Utested-eier i Trondheim håper innskjerpingen blir reversert.


Sårbare i arbeidslivet

De lavtlønte har oftere en sårbar tilknytning til arbeidslivet.

12 prosent er midlertidig ansatte, mot 2 prosent av andre heltidsansatte. Fire av ti er fagorganiserte, mot seks av ti heltidsansatte ellers. Hver fjerde har verken tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg på arbeidsplassen.

Tre av fire lavtlønte jobber i privat sektor, og 15 prosent har mer enn ett arbeidsforhold. Hos andre heltidsansatte er andelen med flere arbeidsforhold 11 prosent.

SSB definerer lavtlønte som dem som jobber heltid og har en lønnsinntekt som er under to tredeler av medianlønnen. SSB understreker at man ikke kan sette likhetstegn mellom lav lønn og fattigdom fordi dette avhenger blant annet av husholdningens samlede inntekt og av om de lever alene.


Fadderuka Quak legges ned: Fikk ikke endene til å møtes

På det meste har Fadderuka Quak hatt ansvar for over 3000 studenter. Nå legger de ned med umiddelbar virkning.