Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nye læreplaner i skolen på høring. 
        
            (Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til nye læreplaner i skolen på høring.  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Entreprenørskap, personlig økonomi og nettvett skal inn i skolen

Aktuelt
Nettvett og personlig økonomi er blant de nye innslagene i læreplanene for skolen som mandag ble sendt ut på høring fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere. Dømmekraft, kritisk tenkning og digital sikkerhet er blant eksempler på ferdigheter elevene skal læres opp i.

Elever på 7. trinn skal for eksempel kunne bruke dømmekraft, beskytte eget digitalt utstyr, og handle i tråd med retten til privatliv, personvernregler og opphavsrett på nett.


Leserinnlegg:

- Hvem er det egentlig som er kvalifisert til å være et forbilde for unge i dag?

- Det knyter seg i magen når en bruker sin påvirkningskraft til å henge ut et annet menneske, skriver innleggsforfatter Marthe Stoksvik.


Generelt skal fagene skal bli mer utforskende og praktiske, sier Sanner. Blant annet skal entreprenørskap tydeligere inn i skolen, og elevene skal få opplæring i personlig økonomi.

– Elever, lærere og skoleforskere mener dagens læreplaner inneholder for mye og at det fører til for mye overflatelæring. Samfunnet vårt er i stadig endring, og skolen må endre seg i takt med det samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang, sier Sanner.

For overfladisk læring

Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås for å sikre mer dybdelæring, etter at det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget konkluderte med at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

De nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet til høsten, og vil bli tatt i bruk i skolen fra høsten 2020.


Flere gutter søker seg til helsefag på videregående

Flere velger yrkesfag og flere gutter søker på helse- og oppvekstfag, viser søkertallene for videregående skole.


Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la våren 2018 fram forslag til kjerneelementer i fagene og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 14.000 forslag til hva de nye læreplanene bør inneholde.

Også eksamensordningen skal gjennomgås.

Sanner la i juni fram de endelige endringene i skolefagene. Deretter startet arbeidet med de nye læreplanene som nå er klare til å sendes på høring.

Kompetanse om seksuell trakassering

Lærerne skal få større mulighet til å gå i dybden på enkeltemner og temaer, ved at læreplanene blir mindre omfangsrike enn før, lover Sanner.

I mars i år sa også kunnskapsministeren at holdninger, verdier, grensesetting og kjønn skal tydeligere inn i skolen i forbindelse med fagfornyelsen. Lærernes kompetanse på seksuell trakassering skal også økes, og temaet skal inn som et eget spørsmål i de årlige elevundersøkelsene.

Bakgrunnen var en kronikk i Aftenposten skrevet av 14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund fra Oslo. I innlegget beskriver de omfattende seksuell trakassering av jenter i skolen.


Leserinnlegg:

Hedwig (20): - Dette er en mulighet til å la elever forstå hva streik er, hvordan det kjennes å streike!

- Jeg mener at lærere burde oppfordre elever til å streike. Skoler burde gripe muligheten nå som den byr seg.