Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Flere politikere er positive til å slå sammen norskkarakterer. Det vil gagne særlig gutter som gjør det dårligere i språkfag, men ofte er bedre i matte.  
        
            (Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix)

Flere politikere er positive til å slå sammen norskkarakterer. Det vil gagne særlig gutter som gjør det dårligere i språkfag, men ofte er bedre i matte.   Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Forslag om færre norskkarakterer får gehør i regjeringspartiene

Aktuelt
Det er for mange karakterer i norskfaget. Det er sentrale politikere i regjeringspartiene enige om og flere støtter et forslag om å slå noen av dem sammen.

Forslaget vil gagne gutter som oftere strever med språkfag, men gjør det bedre i matte, som bare gir én karakter på vitnemålet.

– Mange gutter lider av at de får tre standpunktkarakterer i norsk, fordelt på norsk skriftlig, norsk muntlig og sidemål. Medregnet eksamen kan de få opptil seks karakterer i norsk. Det tilsvarer en firedel av karakterpoengene, sier Høyres Turid Kristensen, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, til VG.


«Hvor mye betyr karakterene når jeg skal få meg jobb?»

Ofte mindre enn du tror, ifølge ekspertene.


Hun foreslår å slå sammen karakterene i hoved- og sidemål.

Venstres Guri Melby er enig i at det er for mange norskkarakterer, og er åpen for å se på endringer, men både hun og Hans Fredrik Grøvan i KrF er bekymret for at det skal gå ut over sidemålet.

– Jeg vil ikke avvise å gjøre noe med karakterene i norskfaget. Samtidig er vi opptatt av å ikke svekke sidemålets stilling i norskfaget, sier Hans Fredrik Grøvan i KrF.


Høyere avgangskarakterer for ungdomsskoleelever

Årets avgangselever på ungdomsskolen har en karaktersum som er 0,4 poeng høyere enn fjorårets. Samtidig ender færre opp uten karakter.


Også Roy Steffensen i Frp sier han vil se nærmere på forslaget. Hans parti ønsker for øvrig å gjøre sidemålsundervisningen frivillig.

Stoltenberg-utvalget, som har sett på kjønnsforskjeller i skolen, påpekte i sin rapport at jentene har en fordel når de skal søke på videregående skole, fordi de gjør det bedre enn gutter i språkfag.

Utvalget omtaler en løsning med bare én karakter i hvert fag, men anbefaler heller å vekte karakterene på vitnemålet etter timetall. En slik løsning vil utjevne kjønnsforskjellene med åtte prosent, ifølge utvalgsleder Camilla Stoltenberg.


Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.