Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Vennegjengen har noe å si for smertetoleransen. 
        
            (Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Vennegjengen har noe å si for smertetoleransen.  Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Norsk studie: likhet i smerteterskel mellom venner

Aktuelt
En ny norsk studie tyder på at det er sammenheng mellom hvor mye smerte folk tåler og hvilke venner de har.

Studien ble nylig publisert i forskningstidsskriftet Scandinavian Journal of Pain, og det er blant annet forskere fra Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT) som står bak. Dataene er hentet fra «Tromsøstudien: Fit Futures» hvor man har kartlagt smertetoleranser og det sosiale nettverket til nesten 1.000 elever på videregående i Tromsø og Balsfjord.


Selfies får deg til å kjøpe mer

Gjennom selfies påvirkes mange unge til å kjøpe enda mer.

 

– Det sosiale nettverket ble målt ved at alle elevene ble bedt om å oppgi opptil fem venner. Smertetoleranse ble målt med en såkalt «cold-pressor»-test, hvor deltakerne ble instruert til å holde hånden sin i kaldt, sirkulerende vann (3°C) så lenge de kunne – helt til de ikke lenger tålte smerten, skriver UiO i en pressemelding.

Det ble funnet en sammenheng mellom smertetoleransen til personene som ble undersøkt og vennene deres. «Det er altså en tendens til at venner er like i form av smertetoleranse (like barn leker best).», opplyser UiO.

Forskerne har to forklaringer på hvorfor det er slik: enten velger folk venner ut fra likhet i smertetoleranse, eller så er smertetoleranse sosialt smittsomt.


Ni utfordringer når du er blakk, men prøver å spare

En kombinasjon som byr på endeløse utfordringer og problemer.

 

Det påpekes at sistnevnte effekt kan være indirekte.

– Det vil si at det ikke er smertetoleranse i seg selv som er smittsomt eller påvirker vennskap, men heller andre egenskaper, for eksempel livsstilsfaktorer som røyking og fysisk aktivitet.

Selv etter å ha justert for dette ble det fortsatt funnet en reell vennskapseffekt i studien.


SSB: Flere gjennomfører videregående

Tre av fire elever fra 2012-kullet fullførte videregående skole i løpet av fem år, men forskjellene er store mellom yrkesfag og studieforberedende.