Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Snusprodusent tapte ankesak om nøytrale snusbokser

Aktuelt
Swedish Match har nok en gang tapt slaget om å få selge fargerike og forlokkende snusbokser. – En seier for folkehelsen, sier folkehelseminister Åse Michaelsen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med de nye innpakningene til snus og tobakk.   Foto: Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg er veldig glad for at lagmannsretten har forkastet anken fra Swedish Match. Det er en seier for folkehelsen. Standardiserte tobakkspakninger er et viktig tiltak for å gjøre tobakk mindre tiltrekkende på barn og unge, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til NTB.

Det var 1. juli i fjor at regjeringen besluttet at alle tobakks- og snusprodukter skal ha nøytral emballasje. Tobakksprodusentene fikk en frist på ett år med å få på plass ny emballasje som ikke skal virke forlokkende.

LES MER: Rettslig omkamp om nøytrale snusbokser

Skremt av industrien

Swedish Match saksøkte staten blant annet fordi selskapet mener endringene i tobakksskadeloven er i strid med EØS-avtalen. Snusprodusenten krevde at den nye loven ble satt til side, men tapte saken da Oslo byfogdembete i november i fjor slo fast at loven er gyldig. Forrige uke kom Borgarting lagmannsrett fram til at snusprodusentens anke skal forkastes.

Norske helsemyndigheter og den svenske snusprodusenten er rykende uenige. Swedish Match har blant annet ment at helserisikoen ved snusbruk ikke er grundig nok dokumentert. Michaelsen er på sin side skremt av hvordan tobakksindustrien sår tvil om helserisikoen og mener det er særlig viktig at snusboksene standardiseres.

– Vi har sett en klar sammenheng mellom industriens produktutvikling de siste årene – med utradisjonell pakningsdesign, farger og smaker – og bruken av snus blant unge, som har økt kraftig. Jeg synes det er skremmende å se hvordan tobakksindustrien forsøker å hindre iverksettelsen av effektive tobakkstiltak ved å så tvil om kunnskapen om helserisiko, sier den ferske folkehelseministeren.

Ikke vurdert helserisikoen

Tobakksindustrien har gått til søksmål i alle land som har innført standardiserte tobakkspakninger, men har ifølge Helse- og omsorgsdepartementet tapt alle sakene.

– Vi er for standardiserte sigarettforpakninger, men vi gikk til søksmål fordi vi fortsatt mener at faktagrunnlaget for å gjøre det samme for snus, ikke er bra nok, sier kommunikasjonsdirektør Patrik Hildingsson i Swedish Match AB til NTB.


Fakta om nordmenns røyke- og snusvaner i 2017

Noen utvalgte tall fra SSBs statistikk over nordmenns tobakksvaner i 2017:

  • 11 prosent i alderen 16–74 år røyker daglig, mens 12 prosent snuser daglig.
  • I 2008 og 2009 var andelen 21 prosent for røyk og 6 prosent for snus.
  • 12 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene røyker daglig.
  • 17 prosent av mennene og 6 prosent av kvinnene snuser daglig.
  • 16 prosent av menn og kvinner mellom 55 og 64 år røyker daglig.
  • 14 prosent av menn og 10 prosent av kvinner mellom 35 og 44 år røyker daglig.
  • 32 prosent av menn og 12 prosent av kvinner mellom 25 og 34 år snuser daglig.

Advokat Morten Goller, som har ført saken for den svenske snusprodusenten, fastslår at lagmannsretten ikke har tatt stilling til om påbudet er lovlig etter EØS-retten.

– Dette er et annet grunnlag enn det Oslo byfogdembete avgjorde saken på. Konkret innebærer dette at lagmannsretten ikke har vurdert helserisikoen ved bruk av snus, eller påbudets effekt på folkehelsen. Det er dette Swedish Match hele tiden har ment er sakens kjerne, sier Goller.

Swedish Match har foreløpig ikke avgjort om kjennelsen skal ankes til Høyesterett. Det er heller ikke avklart om det er aktuelt med et ordinært erstatningssøksmål for å dekke det Swedish Match mener vil være økte kostnader ved innføringen av nøytrale snusbokser.

LES OGSÅ: Slik blir du snusfri på en måned

– Svært bekymringsfullt

Tall fra Statistisk sentralbyrå har vist at det i 2017 for første gang var flere snusbrukere enn dagligrøykere. Folkehelseinstituttet har blant annet konkludert med at snusbruk under graviditet øker risikoen for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel.

– Det er svært bekymringsfullt når én av fem unge kvinner nå bruker snus. Mange klarer ikke slutte med snus når de blir gravide. I tillegg er snusbruk forbundet med økt risiko for kreft, diabetes 2 og økt dødelighet etter hjerteinfarkt og slag, sier Frp-statsråden.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no