Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Er du opptatt av medbestemmelse og påvirkningskraft bør du styre unna industrien. 
    
      (Foto: sirtravealot/ Shutterstock/ NTB Scanpix)

Er du opptatt av medbestemmelse og påvirkningskraft bør du styre unna industrien.  Foto: sirtravealot/ Shutterstock/ NTB Scanpix

Disse jobbene passer for deg som liker å bestemme

Nyheter
Liker du å delta i beslutninger på jobben, eller vil du helst bare følge ordre? En måling avdekker tydelige bransjeforskjeller når det kommer til ansattes innflytelse.

– Når det gjelder medbestemmelse og samarbeid eksisterer til dels enorme kulturforskjeller i norsk arbeidsliv. Vi har alt fra flate strukturer og åpne dører til stramme hierarkier der all makt samles på toppen, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.

HER FINNER DU de ti best betalte jobbene i Norge.

I den årlige målingen Norsk Ledelsesbarometer har nesten 3300 mellomledere blitt bedt om å gi karakter på den innflytelsen de har på jobben sin, fra 1 til 5. Samlet sett svarer litt under halvparten av ledere med personalansvar – 45 prosent – at de har stor grad av innflytelse (4-5) på styring og organisering.

LES OGSÅ: Magnus satte fyr på Byscenen

Best i barnehage

Hele 80 prosent av respondentene i barnehagesektor, 60 prosent av de som jobber i organisasjonslivet og 56 prosent i IKT- og mediebransjen oppgir at de har stor innflytelse og påvirkningskraft.

– I disse sektorene er det jevnt over ganske høyt under taket. Selv om det selvsagt er forskjeller på arbeidsgivere også her, kan vi si at dette er bransjer der selvstendige og engasjerte medarbeidere og mellomledere har ganske gode arbeidskår, sier Ingvartsen.

Mer autoritær industri

Medbestemmelsesgraden er under snittet i handel-, service- og reisebedrifter (37 prosent), bygg- og anleggssektor (35 prosent) og vekst- og attføringsbransjen (27 prosent). Helt i bunn av innflytelsesskalaen finner vi prosessindustrien (16 prosent) og olje-, gass- og rederisektor (15 prosent). Ingvartsen reagerer på at industrien kommer så dårlig ut da den norske samarbeidsmodellen i sin tid ble utviklet nettopp her.

– Nå er det bare å konstatere at mange bedrifter her har forlatt disse prinsippene til fordel for mer autoritære styringsformer. Jeg tror det vil vise seg å være uklokt, sier Ingvartsen.

SÅ MYE kan du ta med deg hjem fra ferien uten å betale toll og avgifter

LES OGSÅ: Dette koster kaffebar-kaffen

Mer makt til toppledelsen

Det er Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) som har utarbeidet Norsk Ledelsesbarometer for Lederne. Forsker Eivind Falkum i AFI peker på en sammenlignbar Fafo-undersøkelse fra 2009 der 57 prosent av ledere med personalansvar oppga at de hadde stor innflytelse på sin arbeidsplass.

– Når andelen med stor innflytelse synker med 12 prosentpoeng er dette et tegn på at det har skjedd en omfordeling av makt i norsk arbeidsliv. Makten konsentreres i toppledelsen og administrasjonen på bekostning av de som sitter nærmere kjernefunksjonene i virksomheten, sier han.

NÅ STENGER denne salongen for godt

Falkum forteller at utenlandskeide virksomheter har en sterkere konsentrasjon av makt i toppledelsen enn hva tilfellet er med norskeide selskaper. Også størrelsen på arbeidsplassen har mye å si for fordeling av makt og innflytelse. Jo større virksomheten er, desto mindre har du å si med mindre du sitter i toppledelsen.


Innflytelse i norsk arbeidsliv
 1. Barnehage (80%)
 2. Organisasjoner (61%)
 3.  IKT og media (58%)
 4. Offentlig virksomhet (56%)
 5. Luftfart (46%)
 6. Energi og elektro (41%)
 7. Fiske og havbruk (38%)
 8. Handel, service og reise (37%)
 9. Bygg og anlegg (35%)
 10. Bryggeri og næringsmiddel (29%)
 11. Vekst og attføring (27%)
 12. Annen industri (27%)
 13. Mekanisk industri (24%)
 14. Prosessindustri (16%)
 15. Olje, gass og rederi (15%)