Følg trd.by på Snapchat

Følg oss på snap:

Legg oss til ved å peke kameraet ditt på spøkelset vårt, og trykk på skjermen!

Arkivbildet viser en solfylt maidag på Marinen. Når årets russefeiring starter og avsluttes 1. og 16. mai får ikke russ eller andre oppholde seg her. 
        
            (Foto: Kjell A. Olsen)

Arkivbildet viser en solfylt maidag på Marinen. Når årets russefeiring starter og avsluttes 1. og 16. mai får ikke russ eller andre oppholde seg her.  Foto: Kjell A. Olsen

Marinen stenges av 1. og 16. mai

Nyheter
Men politiets alkoholinnskjerping får ingen praktisk betydning i Trondheim.

- Vi vil som vi har gjort de siste årene stenge Marinen de to datoene. Det har vi hatt god erfaring med, og det gir en god effekt, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon.

Når Marinen stenges natt til 1. og 16. mai har både russ og annen ungdom hatt en tendens til å møtes på Festningen. Slike store, uinnmeldte arrangementer kan ikke politiet gardere seg mot.

Politistasjonssjef Arve Nordtvedt sier at politiet vil være synlige på russearrangementer.  Foto: Rune Petter Ness

 

- Festningen er ingen frisone, men det er krevende å bringe inn og bøtelegge alle som nyter alkohol offentlig. Samtidig er det slik at de som velger å gjøre det ikke kan føle seg trygge, sier Nordtvedt.

Han sier at politiet vil være synlige på russearrangementer og på andre steder ungdom samles i mai.

- Vi er spesielt oppmerksomme på steder hvor det er risiko for at det utøves vold og andre straffbare handlinger.

Innskjerping på landstreffene

Mens trondheimspolitiet fortsetter i samme spor som tidligere, blir det forandringer for russen sørpå.

I et brev Politidirektoratet (POD) nylig sendte til samtlige norske politidistrikter, ble det gitt beskjed om at det ikke lenger vil være lov for russen å drikke medbrakt alkohol på offentlige arrangementer.

LES OGSÅ: - Festningen er en risikosone når det gjelder alkohol, narkotika og vold

Dagbladet, som først omtalte saken, skriver at dette særlig vil ramme de mange tusen ungdommene som samles på landstreffene i Halden og på Lillehammer.

Dette vil ikke få noen praktisk betydning for politiet eller russen i Trondheim.

- Vi har ikke hatt slike store russearrangementer som på Østlandet her, hvor det har blitt akseptert å nyte medbrakt alkohol, sier Nordtvedt.

- Her har normal lovgivning blitt håndhevet, og det vil vi fortsette med å gjøre. Det som har blitt sagt fra POD er ikke noe nytt, men en innskjerping av at lovgivningen skal håndheves.

- Forstår at de skal ha det gøy

Politibetjent Monica Tranø i forebyggendegruppa sier at de har en god dialog med både Hovedrussestyret og arrangørene av russefestene i Trondheim.

- Russen må gjerne få ha det koselig, men under de samme kriteriene som resten av samfunnet. Samtidig er det ikke tvil om at de fleste har forståelse for at de skal få ha det gøy, sier hun.

I Trondheim må russen ha Maibilletten for å kunne delta på mange av de planlagte arrangementene. En av få slike fester utendørs er D.D.E-konserten på Lade idrettsanlegg.

- For oss vil ikke innskjerpingen fra POD bety noen stor forandring, da vi alltid har håndtert russearrangementer som alle andre arrangementer. Vi forlanger skjenkebevilling når det er påkrevet, også ved russearrangementer.

I tillegg til å være synlige på de uinnmeldte festene, jobber politiet etter føre var-prinsippet med russ og de som er enda yngre.

- Det som har en tendens til ikke å gå bra er arrangementer som ikke meldes inn. Det er uheldig at vi har 16-åringer som ligger og kaster opp på offentlig sted. Vi prøver å begrense dem gjenom å påvirke fra alle hold, også på skolen. Når det først meldes inn russefester, prøver vi å sette gode vilkår for at de gjennomføres på en trygg måte, sier Tranø.